Godfried IJsseling (1963) is psycholoog, trainer en coach. Hij is sinds 1998 verbonden aan de Baak, een leiderschapsinstituut dat zich richt op de menskant van het ondernemen. Hij begeleidt managers, professionals en hun organisaties in hun ontwikkeling. Zijn begeleiding richt zich erop mensen hun kracht te doen vinden zodat zij als gevolg daarvan grotere effectiviteit bereiken, zowel individueel als in samenwerkingsverband. Daarbij zoekt hij naar een balans tussen ‘ruimte voor het individu’, en ‘gezamenlijkheid’. Die twee gaan niet altijd gemakkelijk samen. Zijn werk begint steeds weer bij de persoonlijke kant van professionaliteit, omdat meestal vanuit een persoonlijke keuze en focus een ontwikkelingsproces ook dat van de organisatie ingezet wordt. Zo richtte hij zich enkele jaren vooral op de individuele ontwikkeling van mensen in organisaties, een proces dat uitmondde in zijn eerste boek Persoonlijke ontwikkeling: Echtheid in professionaliteit (2008). De laatste jaren heeft hij zich in toenemende mate gericht op de connectie tussen persoonlijke ontwikkeling en het functioneren van organisaties. In die connectie vond hij de fascinatie voor een natuurlijke, diepgaande en ‘eenvoudige’ ontwikkeling van organisaties, als alternatief op traditionele vormen gebaseerd op controle en beheersing. Het boek Weg van de eenvoud (2011) vloeit voort uit die fascinatie.