Petra Timmer (1958) is kunsthistorica. Zij promoveerde in 2000 aan de Vrije Universiteit van Amsterdam op het proefschrift Metz & Co, avant-garde en commercie. Ze is (co-)auteur van artikelen, monografieën en biografieën op het terrein van twintigste-eeuwse beeldende kunst, vormgeving en musea. Zij organiseerde in binnen- en buitenland tentoonstellingen en is sinds 2007 vennoot en medeoprichter van Timmer & Meijer (TIMe Amsterdam), adviseurs voor de museum- en erfgoedsector.