Jo Bos werkt als zelfstandig adviseur en training vanuit zijn bureau Jo Bos & Co (www.jo-bos-en-co.nl). Hij werkt vanuit de visie dat organisaties in beweging komen als mensen in beweging komen. In organisatieverandering is een inspirerende visie op de toekomst de bindende kracht. Daarin investeren is de basis voor fundamentele ontwikkeling. Als mensen geloven in en verbinding hebben met die visie en duidelijkheid hebben over hun eigen rol, komen zaken in beweging. Daarbij gaat het in belangrijke mate over de vraag of mensen zelf verantwoordelijkheid nemen. Zicht hebben op eigen kwaliteiten en uitdagingen is daarbij een voorwaarde. Organisatieontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling zijn daarom onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Een van de sleutels hierbij is mensen te laten groeien in hun eigen autonomie, in verbinding met de omgeving.

Jo Bos studeerde Voorlichtingskunde aan de Landbouw Univer-siteit Wageningen. Na zijn studie werkte hij jarenlang als organisatieadviseur, manager en programmamanager bij het Ministerie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Daarna was als organisatieadviseur en directeur verbonden aan Kern Konsult en Phaos. Sinds 2011 werkt hij weer als zelfstandige. Naast zijn werk als organisatieadviseur is Jo Bos kerndocent voor de leergang ‘Strategisch Programmamanagement’ voor de Academie voor Management in Groningen. Voor IPMA Nederland is hij trendwatcher projectmanagement.