Piet van Sterkenburg (1942) was hoogleraar en directeur van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie te Leiden. Hij is neerlandicus en was onder meer betrokken bij de uitgave van het Groene Boekje en van vele woordenboeken. Zo was hij vanaf 1976 hoofdredacteur van Van Dale Groot Woordenboek Hedendaags Nederlands en ook hoofdredacteur van het grootste woordenboek ter wereld, het Woordenboek der Nederlandsche Taal. Ook was hij lid van de jury van Het Groot Dictee der Nederlandse Taal. Sedert 1992 is hij secretaris-generaal van de internationale linguïstenvereniging. Hij is sinds 2006 ereburger van de stad Leiden.