Wanneer krijgen we weer les?

De opmerkelijke praktijk van gepersonaliseerd onderwijs

Auteur:   Paula van Manen


Preview
Paperback, 14,5 x 21 cm, 200 pagina's, zwart-wit, Nederlands,

€ 17,50
Gratis verzending binnen NL vanaf €19,90. Vandaag voor 16.00 uur besteld, volgende werkdag in huis

Gepersonaliseerd onderwijs heeft de toekomst, daar zijn veel schooldirecties in alle onderwijslagen (primair, voortgezet, mbo en hbo) van overtuigd. Leerlingen krijgen in dat gepersonaliseerde onderwijs de keuze op welke manier en in welk tempo ze werken aan hun leerdoelen. Maar het is een containerbegrip, dat op elke school anders vorm krijgt.

Paula van Manen geeft een uniek kijkje in de keuken van gepersonaliseerd onderwijs. Met veel vaart en humor beschrijft ze hoe de omvangrijke onderwijsvernieuwing op haar school twee jaar geleden werd ingevoerd. Klassikale lessen maakten plaats voor het zelfstandig behalen van doelen, docenten werden leercoaches, lokalen werden leerpleinen.

De dagelijkse bordsessies, doelenboekjes, het geven van kleuren in plaats van cijfers, woordrapporten, inspiratiebijeenkomsten, benen-op-tafel-sessies… Alles passeert de revue in haar openhartige schets van deze hedendaagse onderwijspraktijk.

Na het lezen van dit boek dringen zich vragen op als: Heeft gepersonaliseerd onderwijs wérkelijk de toekomst? Zijn scholen wel voldoende toegerust om hier goed vorm aan te geven? En voor welke leerlingen is deze manier van leren geschikt?

Paula van Manen (1968) is orthopedagoog en onderwijskundige. Ze werkte als leercoach en studieloopbaanbegeleider op een ROC, maar heeft ontslag aangekondigd gekregen vanwege het boek. Verder is ze in de boekenwereld bekend als kinderboekenschrijfster van de (turn)serie Sanne.

Lees hier alle recensies op Paula’s website en hier haar commentaar op het aangekondigde ontslag (zie voor meer informatie ook ons nieuwsbericht).

Tags:  onderwijs 


Reacties

Actuele uitgave over de praktijk van systeemwijzigingen in het (beroeps)onderwijs. Dit keer:
gepersonaliseerde leerroutes voor jongeren. De auteur, werkzaam op een ROC, maakt de systemische
verandering van dichtbij mee en doet dit op verhalende wijze: in de vorm van een autobiografische vertelling
met de nodige humor, zorgzaamheid en zorgelijkheid, maar tegelijkertijd ook als een informatieve tocht in
drie fases doorheen de gekozen verandering. In haar gedetailleerde verhaal onderscheidt de auteur de
praktijk van drie opeenvolgende schooljaren: het idee wordt geopperd, de praktijk wordt ingericht, de slag
naar een nieuwe werkelijkheid wordt gemaakt. Een verhaal van haken en ogen, frustraties, kleine en grote
successen en mislukkingen, vraagtekens bij leerlingen en docenten. Leraren zijn gewend (traditioneel) les te
geven - leerlingen zijn gewend (traditioneel) les te krijgen. Verandering vraagt veranderbereidheid, maar ook
facilitering van de nieuwe opdracht. Een schrijnend verhaal (geen klaagzang!) met weinig winnaars aan de
meet. Inclusief begrippenlijst (jargon). Actuele en herkenbare vertelling, die in dit tijdsgewricht een grote
doelgroep lezers zou moeten kennen.

Mart Seerden voor NBD Biblion

Het is geen wetenschappelijk boek, er zijn geen noten, geen afstand. Dat laatste is tegelijk de meerwaarde, het is een persoonlijk relaas van een onderwijsvernieuwing. Tegelijk is het een mooie waarschuwing voor mogelijke (denk)fouten die soms ook uit wetenschappelijke literatuur naar boven komen. Al raad ik het boek ook aan wetenschappers aan die mooie ideeën hebben.

Wie een schandaalboek verwacht, zal teleurgesteld zijn.
Voor wie over onderwijs en onderwijsvernieuwing denkt, is het daarentegen wel degelijk een aanrader. En nee, het boek gaat echt niet over jou of jou… Echt niet…

Pedro De Bruyckere op zijn blog 'X, Y of Einstein?'

In een prettig geschreven boek neemt Paula van Manen ons mee in het perspectief van de docent in een nieuw onderwijsconcept. Ze laat zien hoe de docent zich verhoudt tot deelnemers en tot de organisatie. Vele dilemma’s komen er op de docenten af. En daarmee toont Paula hoe complex een vernieuwing is binnen een mbo-opleiding, of elke andere onderwijsorganisatie.

Marieke van den Vlekkert-Maatje, Rotterdams Onderwijs Magazine

Dit 'leerzame' boek kan men lezen als een brandbrief en zou derhalve verplichte kost moeten zijn voor de onderwijsfracties van alle politieke partijen.

Dr. Ton Bastings, Beter Onderwijs Nederland

Dit persoonlijk verhaal biedt een concreet inzicht in hoe dit veranderingsproces verloopt, wat het betekent voor docenten, studenten, leiding en ouders. De 'valkuilen' worden duidelijk aangereikt en soms overkomt de lezer een tenenkrommend gevoel. Met alle goede bedoelingen en zonder een écht veranderingsplan kun je studenten uiteindelijk behoorlijk benadelen. En het verloop in het docentenkorps is daar mede de consequentie van. Een openhartig relaas!

Zorg Primair

Drie schooljaren aan onderwijsvernieuwing, met een feest van herkenning aan jeukterminologie.

Didactief