Total Performance Scorecard (Nederlandstalig)

Auteur:   Hubert Rampersad


Hardcover met stofomslag, 17 x 25 cm, 286 pagina's, zwart-wit, Nederlands/Engels/Frans/Spaans, ISBN: 9789055942657

   34,95
Gratis verzending binnen NL vanaf €19,90. Vandaag voor 16.00 uur besteld, volgende werkdag in huis

In dit boek staat een nieuw managementconcept centraal, genaamd Total Performance Scorecard. Het omvat zowel een filosofie als een set richtlijnen en gereedschappen die u behulpzaam kunnen zijn op uw speurtocht en reis op weg naar zelfkennis en voortdurende verbetering en ontwikkeling van uzelf, uw werk en uw hierdoor steeds lerende organisatie. Hubert Rampersad heeft dit boek geschreven omdat hij wilde begrijpen en aan anderen wil vertellen waarom zoveel organisatieontwikkelings- en -veranderingstrajecten in de praktijk falen. Ook wil hij hiermee managers, medewerkers en adviseurs van grote en kleine organisaties uit de overheid en het bedrijfsleven enkele nieuwe managementmodellen, methoden en technieken aanreiken om dit falen en de vele mislukkingen op dit gebied te voorkomen.

Het boek maakt hiertoe de onderlinge samenhang tussen verbeteren, ontwikkelen en leren expliciet en stelt u in staat een stabiele basis te creëren voor effectieve sturing en duurzame verandering en ontwikkeling van uw gehele organisatie. Essentiële elementen en patronen van organisatieverandering en -ontwikkeling zijn hierin met elkaar in verband gebracht teneinde de inzichtelijkheid in deze materie op integrale wijze te verbeteren. Er wordt in dit boek een kader gepresenteerd en bouwstenen aangedragen voor het scheppen van condities voor meer plezier, passie, commitment, toewijding en innerlijke betrokkenheid binnen organisaties. De gepresenteerde methodieken bieden de mogelijkheid een stabiele basis te creëren voor individuele ontplooiing van medewerkers zodat ze meer uit zichzelf kunnen halen, proactiever kunnen denken en handelen en hun persoonlijke effectiviteit systematisch kunnen vergroten waardoor ze hun gedrag beter kunnen afstemmen op hun omgeving en hierdoor grensverleggende prestaties kunnen leveren.Reacties

'Een zeer praktisch boek, waar je als manager meteen mee aan het werk kunt. Consequent wordt de logica gevolgd van missie, visie, strategie en het definiëren en meten van doelstellingen. Door de praktijkvoorbeelden wordt de aanpak verhelderd. De achterliggende methoden (BSC, TQM, etc.) worden alleen kort toegelicht. De schema's die op basis van de gebruikte methoden zijn ontwikkeld komen wat verwarrend over, omdat erg veel informatie in een enkel schema is verwerkt.'

Lezersreactie

'Aan het rijke managementjargon voegt de auteur, visionair auteur van boeken en artikelen, universitair docent, manager en consultant, een nieuw fenomeen toe: de Total Performance Scorecard als nieuw concept voor verbeter- en verandermanagement. Hierin worden vanuit een eigen filosofie verbeteren, ontwikkelen en leren beschouwd als een ethisch en cyclisch leerproces. Daarbij wordt de kracht van de Balanced Scorecard, Total Quality Management, Performance Management en Competence Management uitgebouwd en verrijkt met vernieuwende en moderne managementinzichten, met als voornaamste verschil dat de Total Performance Scorecard een bezielend verbeter- en verandermanagementconcept is dat de persoonlijke ambitie van de mensen als uitgangspunt heeft. Op uiterst originele en ruimhartig eclectische wijze adstrueert de auteur zijn praktische speurtocht naar zelfkennis en competentieontwikkeling van mensen en organisatie. Met literatuur, registers, bijlagen met overzichten. Een overtuigend en erudiet boek dat in beweging zet.'

Biblion recensie, Drs. A. Schipper MM