Toekomstverkennen

De ultieme denksport voor organisaties

Auteurs:   Freija van Duijne  |  Peter van der Wel


Hardcover, 15 x 21,5 cm, circa 200 pagina's, zwart-wit, Nederlands,

Verwacht september 2019
Blijf op de hoogteVoor bedrijven is het van levensbelang nu al met de toekomst bezig te zijn. Toekomstgerichte organisaties doen het aanmerkelijk beter dan hun concurrenten die zich hieraan niets gelegen laten liggen. Zij maken daarbij gebruik van de gereedschapskist van de futuroloog. Een futuroloog houdt zich bezig met een onzekere toekomst om mensen, organisaties voor te bereiden op mogelijke veranderingen die onze toekomst bepalen. Goed worden in het spotten van trends en het signaleren van veranderingen lukt alleen als je daar als organisatie prioriteit aan geeft. Vervolgens zul je aan de verzamelde informatie duiding moeten geven, en moeten experimenteren met nieuwe ideeën, producten en diensten.

Het is niet verwonderlijk dat toekomstverkennen steeds vaker deel uitmaakt van leiderschapstrainingen. Een leider en beslisser moet kunnen inspelen op onzekerheid en complexiteit. Een toekomstverkenning neemt mensen mee in het proces voorafgaand aan een organisatieverandering en een nieuwe strategie. Dan komt die verandering niet uit de lucht vallen.

In plaats van dat medewerkers alleen maar bezig zijn met de dagelijkse werkzaamheden en routineklusjes worden ze in een verkenning uitgedaagd om na te denken over de betekenis van trends en nieuwe technologie. Alleen als ze daar voldoende tijd voor krijgen en ze het gevoel hebben dat de organisatie er iets mee doet, vinden mensen dat leuk en inspirerend. Dat maakt toekomstverkennen een waardevolle exercitie om je als organisatie klaar te maken voor de toekomst.

Freija van Duijne is opgeleid als cognitief psycholoog. Ze was voorzitter van de Dutch Future Society (2013–2018), een netwerk van toekomstverkenners en trendonderzoekers dat zich inzet om het vak verder te ontwikkelen en meer gebruik te maken van toekomstverkennen in de samenleving.

Peter van der Wel geeft als futuroloog en econoom al vele jaren inspirerende en verrassende lezingen en presentaties.