Stagnatie van professionals

Voorkomen en aanpakken

Auteurs:   Mathieu Weggeman  |  Ron van de Water


Preview
2017, Hardcover, 16 x 24 cm, 244 pagina's, zwart-wit, Nederlands,

€ 29,50
Gratis verzending binnen NL vanaf €19,90. Vandaag voor 16.00 uur besteld, volgende werkdag in huis

Generiek beleid en algemene maatregelen ten aanzien van employabiliteit, mobiliteit, levenslang leren en duurzame inzetbaarheid lijken in veel gevallen niet de gewenste vruchten af te werpen. Op organisatieniveau zien we dat belangrijke strategische vraagstukken als innovatie, wendbaarheid en ‘organisational health’ het moeilijk hebben. Dat komt in veel gevallen omdat de mensen stagneren. De auteurs geloven dat specifieke interventies voor het voorkomen en oplossen van stagnatie mogelijk en nodig zijn.

Voorkomen en aanpakken van stagnatie wordt om verschillende redenen steeds belangrijker om een hoge productiviteit te kunnen blijven behouden:

– In de kenniseconomie is de vakdeskundigheid van de professional het kapitaal en de motor van de organisatie

– Kennisontwikkeling gaat zo snel dat het risico op kennisveroudering toeneemt; professionals worden op steeds jongere leeftijd minder goed in hun vak

– De kans op stagnatie wordt verder vergroot door verplatting, horizontalisering en technologisering van onze organisaties. De daarvoor benodigde flexibiliteit van professionals om anders (samen) te werken, kost in toenemende mate moeite

– Duurzame inzetbaarheid is een strategisch (HR) vraagstuk geworden gegeven de vergrijzing van de beroepsbevolking en de steeds latere pensioenleeftijd.

Wat zijn dat nu eigenlijk professionals en hoe ontwikkelen zij zich? Waarin lopen professionals stagnatierisico’s en hoe kunnen die verkleind worden? Wat kan de organisatie doen om stagnerende professionals te helpen? Hoe creëer je een stagnatie-onvriendelijke organisatie? De antwoorden op deze vragen worden praktisch en modelmatig gepresenteerd, direct toepasbaar voor de HR-professional, consultant, manager en toezichthouder.

Ron van de Water is directeur van Learnworks, een HRM kennisbedrijf, en gespecialiseerd in loopbaanadvies en loopbaanbegeleiding.

Mathieu Weggeman is hoogleraar organisatiekunde aan de TU/e, bestuursadviseur, lid van de Raad voor Cultuur, van de RvT van Buurtzorg Nederland en van de RvC van Brainport Development in Eindhoven.

 

Lees hier de recensie van Dick Bos, senior projectleider en programma-/verandermanager bij het ministerie van Veiligheid en Justitie op Managementboek.nl. Op de website van Verdiwel, beroepsvereniging voor directeur-bestuurders en directeuren van organisaties voor welzijn en maatschappelijke dienstverlening, vindt u hier een uitgebreide recensie.

 

 

Tags:  HRM 


Reacties

Stagnatie in de loopbanen van professionals is een risico voor groei, niet alleen van de medewerkers zelf, maar ook van de organisatie als geheel. Van belang is dit fenomeen te herkennen met het oog op het voorkomen of aanpakken van het probleem door gerichte interventies. Dit boek biedt daartoe het theoretisch kader, bestaande uit fasering van loopbaanontwikkeling, symptomen, oorzaken en factoren van stagnatie; elementen die weer terugkomen in een algemeen toepasbaar model. Tevens worden bedrijfscases behandeld. Doelgroep: van beleidsmatig tot uitvoerend niveau: managers, HR-functionarissen, loopbaancoaches en iedere professional die openstaat voor reflectie. Uitgebreide bronnenlijst. Lezenswaardig door het onderwerp dat iedere kenniswerker raakt, de methodologische aanpak en de stijl waarin het is geschreven. Het onderwerp ligt in lijn met de actuele tendens, waarbij loopbanen zich niet meer strikt langs hiërarchische lijnen ontwikkelen. De auteurs zijn experts; een directeur bureau loopbaanbegeleiding, respectievelijk een hoogleraar aan de TU/e en adviseur op niveau raad van bestuur.

P.A. Sternfeld voor NBD Biblion

Stagnatie van professionals is een degelijk en goed onderbouwd managementboek over een serieus en actueel probleem waar nog te weinig aandacht voor is in organisaties. Het boek bevat stevige kost, doordat de auteurs inzichten van veel verschillende terreinen bij elkaar brengen.

Nico Jong, senior adviseur Min. VWS op Managementboek.nl