Het einde van alzheimer

Een leefstijlprogramma om cognitieve achteruitgang te voorkomen

Auteur:   Dr. Dale Bredesen


Paperback, 16 x 24 cm, circa 272 pagina's, zwart-wit, Nederlands,

Verwacht november 2019
Blijf op de hoogteIn dit revolutionaire boek biedt Dale Bredesen hoop aan iedereen die alzheimer en cognitieve achteruitgang wil voorkomen en zelfs terugdraaien. In plaats van alzheimer te zien als een mysterieuze en ongeneeslijke ziekte die vooral genetisch bepaald is, biedt hij een nieuw perspectief: er is niet één soort alzheimer. Er zijn drie typen waarbij verschillende elementen een rol spelen: ontstekingen (door infecties, voeding of andere oorzaken); een tekort aan nutriënten, hormonen en andere stoffen die de hersenen ondersteunen; en giftige stoffen zoals metalen of biotoxines (gif geproduceerd door microben zoals schimmels).

Bredesen geeft een overzicht van 36 metabolische factoren die kunnen leiden tot het krimpen van de hersenen. We kunnen deze factoren weer in evenwicht brengen door aanpassingen in onze voeding en levensstijl, zoals supplementeren van B12, stoppen met het eten van gluten, en verbeteren van de mondhygiëne.

Dit hoopgevende boek is bestemd voor een breed publiek van patiënten, zorgverleners, artsen en behandelcentra. Het geeft een fascinerende inkijk in het onderzoek naar alzheimer en biedt een compleet leefstijlprogramma om alzheimer tegen te gaan.

Dr. Dale Bredesen wordt internationaal erkend als expert op het gebied van de werking van neurodegeneratieve ziekten zoals alzheimer. Hij gaf o.a. leiding aan het Programma over Veroudering van het Burnham Instituut en is sinds 1998 verbonden aan het Buck-instituut, inmiddels als emeritus professor. Ook is hij chief medical officer bij MPI Cognition.

Tags:  brein  gezondheidszorg 


Reacties

Het einde van alzheimer is een monumentaal werk. Dr. Bredesen plaatst deze verwoestende ziekte in een nieuwe context, van een mysterieus en onoplosbaar proces naar een proces dat zowel te voorkomen als terug te draaien is.

David Perlmutter, arts en schrijver van de New York Times bestsellers Grain Brain en Brain Maker