Het einde van alzheimer

Een leefstijlprogramma om cognitieve achteruitgang te voorkomen

Auteur:   Dr. Dale Bredesen


Preview
Paperback, 16 x 24 cm, 248 pagina's, zwart-wit, Nederlands,

 11,99
 23,50
Gratis verzending binnen NL vanaf €19,90. Vandaag voor 16.00 uur besteld, volgende werkdag in huis

‘Na een aantal jaren te hebben gewerkt met dr. Bredesens inzichten, kan ik u verzekeren dat het opvolgen van zijn advies u, uw dierbaren en uw vrienden kan behoeden voor deze vermijdbare en omkeerbare vloek.’

Dr. Steven R. Gundry, auteur van De plantparadox

We vrezen alzheimer als geen enkele andere ziekte om twee redenen. Het is de enige van de vijf meest voorkomende doodsoorzaken waarvoor geen effectieve behandeling bestaat. En het is niet alleen fataal: het berooft de slachtoffers van hun leven lang voordat ze er niet meer zijn.

Dit boek biedt hoop aan iedereen die alzheimer en cognitieve achteruitgang wil voorkomen en zelfs terugdraaien. In plaats van alzheimer te zien als een ongeneeslijke ziekte die vooral genetisch is bepaald, biedt dr. Dale Bredesen een nieuw perspectief: er zijn drie typen alzheimer waarbij verschillende elementen een rol spelen: ontstekingen (door infecties, voeding of anderszins); een tekort aan nutriënten, hormonen en andere stoffen die de hersenen ondersteunen; en giftige stoffen zoals zware metalen of biotoxines.

Bredesen geeft een overzicht van 36 factoren die kunnen leiden tot het krimpen van de hersenen. Het op onderzoek gebaseerde ReCODE-programma kan deze factoren weer in evenwicht brengen door aanpassingen in voeding en levensstijl, zoals het verbeteren van je slaappatroon, stoppen met het eten van gluten en vasten op geregelde tijden.

Dit revolutionaire boek geeft een fascinerende inkijk in het onderzoek naar alzheimer en biedt een compleet leefstijlprogramma.

Dr. Dale Bredesen wordt internationaal erkend als expert op het gebied van de werking van neurodegeneratieve ziekten zoals alzheimer. Hij was in diverse functies werkzaam aan de University of California. Hij gaf onder meer leiding aan het Programma over Veroudering van het Burnham Instituut en is sinds 1998 verbonden aan het Buck Instituut. Daarnaast is hij chief medical officer bij MPI Cognition.Reacties

Er is tot nu toe nog geen enkele publicatie verschenen met als titel: 'Het einde van Alzheimer'. Maar de Amerikaanse neuroloog dr. Dale Bredesen lukte het deze ziekte wel te voorkomen, terug te draaien en zelfs enigszins te genezen. Dit is daarom een hoopvol, baanbrekend, buitengewoon belangrijk, revolutionair, paradigmaverschuivend plan met een compleet nieuw leefstijlprogramma om evenwicht aan te brengen door dieetaanpassing en verbetering van levensstijl, waardoor cognitieve achteruitgang, de kern van Alzheimer, voorkomen kan worden. Deze publicatie omvat het ReCoDe-programma (omkering van de cognitieve achteruitgang), afbeeldingen, modellen, ziektegeschiedenissen, eindnoten (met geraadpleegde literatuur) en een index. Vraag is of de hoofdstukken een en twee beter gewisseld hadden kunnen worden. Iedereen moet op de hoogte zijn van dit helder geschreven plan, maar in het bijzonder patiënten, zorgverleners, artsen en
personeel in behandelcentra. Nuttig ook om medische kosten voor de behandeling van deze ziekte drastisch te kunnen te verlagen. Een briljant, onmisbaar werk.

Drs. Ben Daeter voor NBD Biblion

Het einde van alzheimer is een monumentaal werk. Dr. Bredesen plaatst deze verwoestende ziekte in een nieuwe context, van een mysterieus en onoplosbaar proces naar een proces dat zowel te voorkomen als terug te draaien is.

David Perlmutter, arts en schrijver van de New York Times bestsellers Grain Brain en Brain Maker

Dr. Bredesen beschrijft zijn onderzoek naar het ontstaan en tegengaan van neurodegeneratieve ziekten zoals alzheimer. Een boek met wetenschappelijke informatie en illustraties, maar ook met patiëntervaringen en vragen van patiënten. Het boek besluit met een leefstijlprogramma dat onder andere bestaat uit regelmatig bewegen, voldoende slapen, elke dag veel groente, fruit en vis eten en suiker zoveel mogelijk laten staan.

HersenMagazine april 2020