De afstudeerscriptie

Over het voorbereiden, indelen en schrijven van bachelor- en mastertheses

Auteur:   Peter Nederhoed


Paperback, 16 x 24 cm, 232 pagina's, zwart-wit met steunkleur, Nederlands,

 9,99
 24,99
Gratis verzending binnen NL vanaf €19,90. Vandaag voor 16.00 uur besteld, volgende werkdag in huis

Hè, hè, bijna klaar met mijn studie. Nu alleen nog even de afstudeerscriptie. Was dat maar ‘even’! Bijna altijd vraagt het opzetten, indelen en schrijven ervan meer tijd dan gedacht en gepland. En dat kan vervelende consequenties hebben: nog eens collegegeld betalen, een hogere studieschuld opbouwen en/of de dure hulp van een commercieel scriptiebureau inroepen. Dit boek beoogt je te helpen dat te voorkomen. Het doet dat aan de hand van talrijke tips die gebaseerd zijn op de langdurige ervaring van de auteur als begeleider van afstudeerstudenten in het Hoger Onderwijs. Die tips worden rijk geïllustreerd met voorbeelden uit de bachelor- en mastertheses van diverse studierichtingen.

Wat kun je in De Afstudeerscriptie verwachten? Antwoord op de volgende vragen:

·  Hoe kom ik aan een geschikt onderwerp voor mijn afstudeerscriptie?

·  Aan welke eisen moeten de daaruit af te leiden doel- en vraagstelling en onderzoeksstrategie voldoen?

·  Wat zijn de belangrijkste componenten van een duidelijk en haalbaar scriptieplan/onderzoeksvoorstel?

·  Waar en hoe vind ik in de bibliotheek/mediatheek en op internet relevante en betrouwbare informatie over mijn onderwerp?

·  Op welke wijze verwerk ik de door mij gevonden informatie in aantekeningen?

·  Welke mogelijkheden zijn er om mijn tekst in te delen? Welke standaardstructuren kunnen mij daarbij helpen? Op welke valkuilen moet ik bij de indeling beducht zijn?

·  Wat zet ik in de hoofdonderdelen van mijn scriptie: Inleiding, Theoretisch Kader, Onderzoeksopzet/Methode, Resultaten, Discussie, Conclusies, Aanbevelingen?

·  Hoe ga ik om met de bijkomende onderdelen: Omslag, Titelpagina, Voorwoord, Inhoudsopgave, Samenvatting, Aangehaalde literatuur/Literatuuropgave?

·  Waarom is het belangrijk mijn tekst weloverwogen in alinea’s op te splitsen? Hoe maak ik van deze alinea’s samenhangende, afgeronde en overzichtelijke eenheden?

·  Met welke stilistische technieken zorg ik voor een begrijpelijke en prettig leesbare tekst? Hoe om te gaan met opsommingen? Met ‘ik’ of ‘wij’? Met de lijdende vorm (passieve formuleringen) of de bedrijvende vorm (actieve formuleringen)? Met tangconstructies? Met de naamwoordstijl?

Peter Nederhoed helpt studenten in het HBO en WO bij het plannen, uitvoeren en beschrijven van afstudeeronderzoek. Hij is auteur van o.a. Helder Rapporteren, al jarenlang een van de meest gebruikte boeken over het schrijven van scripties (ruim 80.000 verkochte exemplaren!). Peter Nederhoed was gastdocent in Griekenland en verzorgde lezingen in Spanje en Zuid-Afrika. Daarnaast geeft hij rapportagetrainingen aan medewerkers van bedrijven en overheidsinstellingen.Reacties

Uitgebreid handboek voor studenten en eventueel studiebegeleiders ter ondersteuning van het schrijven van een afstudeerscriptie, van de voorbereiding tot het eindproduct. Bij de verschillende stappen wordt de student begeleid. [...] Geen boek om van A tot Z te lezen, maar als naslagwerk zeker zeer bruikbaar. Aan de hand van het register achterin kan makkelijk op trefwoord de bijbehorende toelichting gevonden worden.

Arjan van Meijgaard voor NBD Biblion