De 7 doodzonden van de psychologie

Pleidooi voor een cultuuromslag in de wetenschappelijke praktijk

Auteur:   Chris Chambers


Preview
Hardcover met stofomslag, 16,5 x 24,5 cm, 302 pagina's, zwart-wit, Nederlands,

 14,99
 29,99
Gratis verzending binnen NL vanaf €19,90. Vandaag voor 16.00 uur besteld, volgende werkdag in huis

De psychologische wetenschap heeft bijzondere ontdekkingen over de menselijke geest gedaan, maar kunnen we dat wat wetenschappers ons vertellen wel geloven? De afgelopen jaren is steeds duidelijker geworden dat veel psychologisch onderzoek gebaseerd is op zwak bewijs, twijfelachtige praktijken en soms zelfs regelrechte fraude – denk aan de affaire rond Diederik Stapel. Dit boek geeft een diagnose van wat er mis is met het huidige vakgebied en stelt oplossingen voor om ervoor te zorgen dat de psychologie een legitieme en betrouwbare wetenschap blijft.
Met de zeven doodzonden als metafoor laat Chris Chambers zien hoe makkelijk onderzoekers ten prooi vallen aan bias die de wetenschappelijke methode ondermijnt en dat ze geregeld data manipuleren om in aanmerking te komen voor publicatie in prestigieuze tijdschriften. Een cultuur van geheimhouding ontzegt het publiek en andere onderzoekers de toegang tot de resultaten uit psychologische experimenten. Frauduleuze wetenschappers kunnen ongestraft hun gang gaan en een obsessie met cijfertjes zoals de impactfactor creëert perverse prikkels. Als deze problemen niet aangepakt worden, staat de toekomst van de psychologie als wetenschap op het spel. Hoe kan het beter?
Chambers laat aan de hand van best practices zien dat het tegengif voor deze wetenschappelijke doodzonden bestaat uit een open manier van wetenschap bedrijven; een opkomende filosofie die ernaar streeft onderzoeken en hun resultaten zo transparant mogelijk te maken.

Chris Chambers is hoogleraar cognitieve neurowetenschap aan de School of Psychology van Cardiff University en schrijft voor het Guardian Science blognetwerk.

 

Artikel in De Groene Amsterdammer over Chris Chambers, 19 september 2018: https://www.groene.nl/artikel/is-er-wetenschap-na-stapel

Tags:  wetenschap 


Reacties

Chris Chambers, hoogleraar cognitieve neurowetenschap (Cardiff University), is een belangrijke hervormer van de wetenschap in het algemeen en psychologie in het bijzonder. Hij wijst op vele tekortkomingen: onderzoek gebaseerd op zwak bewijs, vooroordelen, onbetrouwbaarheid, ongeloofwaardigheid. We bevinden ons thans in een soort renaissance van de psychologie die een pseudowetenschap achter zich moet laten om tot een nauwgezette, echte en open wetenschap te worden. Nodig is een renovatie waardoor ook een verdere integratie met andere wetenschappen mogelijk wordt dankzij transparantie. De auteur stelt oplossingen voor om psychologie een betrouwbare wetenschap te laten blijven. Het gaat hier om een uitdagende publicatie vol informatie en helder geschreven. Voor iedereen die geïnteresseerd is in de beoefening van wetenschap in het algemeen en psychologie in het bijzonder. Illustraties, figuren, tabellen, noten en een register completeren dit unieke werk dat iedereen die wetenschap gaat bedrijven of dat reeds doet, zou moeten bezitten. Uitzonderlijke en unieke degelijke publicatie die zeer noodzakelijk is om met name de psychologie niet tot een soort pseudowetenschap te laten ontsporen.

Drs. Ben Daeter voor NBD Biblion

[…] Dit boek is bestemd voor iedereen die nieuwsgierig is naar hoe de wetenschap zichzelf kan repareren. Het zou verplichte literatuur moeten zijn voor het vak Onderzoeksmethoden op de universiteit.

Barbara A. Spellman, Nature

Chambers laat zien dat veel psychologen, gedreven door de verplichting om te publiceren in prestigieuze tijdschriften, onderzoek produceren op basis van zwakke data, gemankeerde methodieken en twijfelachtige conclusies. Dit bevlogen, provocatieve en overtuigende boek staat vol met informatie over en inzichten in de huidige onderzoekspraktijk van de psychologie, en biedt aanbevelingen om de transparantie en reproduceerbaarheid ervan te vergroten.

Glenn Altschuler, Psychology Today

De 7 doodzonden van de psychologie is een meedogenloos zelfonderzoek van de toestand van de psychologie. In eerste instantie lijkt het verslag van Chambers misschien pessimistisch, zelfs fatalistisch. Maar het verhaal onthult uiteindelijk zijn optimisme over de toekomst van de discipline via collectieve actie van de beoefenaars ervan. Deels historisch verslag, deels methodologisch overzicht, zal het psychologen aan het denken zetten, erover laten praten en misschien zelfs tot handelen aanzetten om de status quo te veranderen en de culturele prikkels in overeenstemming te brengen met wetenschappelijke waarden.

Brian Nosek, Center for Open Science

Dit boek zou de manier waarop wetenschap wordt beoefend kunnen veranderen. De kwesties die Chambers aan de orde stelt, beginnen serieus te worden genomen, vooral door belangrijke financiers in de Verenigde Staten en daarbuiten, omdat ze zich zorgen maken dat de huidige praktijken middelen verspillen door het bevorderen van onderzoek dat niet te repliceren valt. Dit is het enige boek dat ik ken dat deze kwesties uitgebreid behandelt.

Dorothy Bishop, University of Oxford