Martijn Vroemen adviseert Team in ontwikkeling en organisaties in verandering. Hij is organisatiepsycholoog en gefascineerd door de vraag waarom het ene team in een flow raakt en het andere juist verkrampt. In zijn werk als teamcoach en opleider heeft hij talloze werkvormen en oefeningen in de praktijk uitgeprobeerd. Met Teamtools Online is hij de uitdaging aangegaan om daarbij de mogelijkheden van het web als onmisbaar ingrediënt toe te voegen. In teams die steeds virtueler worden, ziet hij het belang van goede online communicatie toenemen. De uitdaging is om kwaliteit van virtueel samenwerken in de pas te laten lopen met wat er technisch allemaal wel en nog n ie mogelijk is

Martijn publiceert regelmatig over zijn vak. Diverse artikelen en blogs over samenwerken en veranderen zijn te vinden op zijn site:

www.teamchange.nl