Dr. Jeroen J.G. Geurts (1978) is neurobioloog (hersenonderzoeker) en als senior universitair docent verbonden aan het VU medisch centrum te Amsterdam (afdelingen radiologie en pathologie). Hij promoveerde in 2005 cum laude op zijn onderzoek naar grijze-stofafwijkingen bij de zenuwaandoening multiple sclerose (MS) en werkt nog steeds aan verbetering van deze ziekte, hoewel zijn wetenschappelijk werkveld inmiddels breder is geworden. Zijn aandachtsgebied is translationeel onderzoek: werken en denken op het grensgebied tussen verschillende vakgebieden. Hij schreef meerdere wetenschappelijke publicaties en is naast zijn eigen onderzoekswerkzaamheden tevens betrokken bij de opleiding van verschillende promovendi. Zijn debuut in de gepopulariseerde wetenschap maakte hij met het boek Over de kop (samen met Dick Swaab, Wim van de Grind en Victor Spoormaker). Interviews met hem verschenen in alle grote bladen en op de radio.