Ingrid van der Vlis is een academisch geschoolde historicus, met een voorkeur voor begrijpelijke taal. Zij promoveerde in 2001 op onderzoek naar armenzorg in de zeventiende eeuw. Sindsdien werkt zij voor haar eigen Historisch Onderzoeksbureau Tijdelijk. Haar opdrachtgevers zijn vooral te vinden in de hoek van de sociale geschiedenis. Zo schreef zij gedegen studies over wezenzorg en weeshuizen, maar ook populaire werken over historische woonbuurten en stelde zij voor Scriptum eerder al een fotoboek samen over veranderingen in het huishoudelijk werk. Er zijn maar weinig historische onderwerpen waar Ingrid niet enthousiast over kan raken. Zij schrijft zowel in serieuze wetenschappelijke tijdschriften als voor populaire websites. Om de juiste historie boven water te krijgen, gebruikt zij verschillende onderzoeksmethoden. Literatuurstudie en speurwerk in archieven zijn bij haar in vertrouwde handen, maar ook het afnemen van interviews of het gebruik van louter beeldmateriaal als oude foto’s en prenten.