Henk Mak van Dijk is een veelzijdig pianist met een stevige klassieke basis, opgeleid aan de conservatoria van Rotterdam en Den Haag. Van zijn hand verscheen in 2007 het boek ‘De oostenwind waait naar het westen’ over Indische componisten en Indische composities.