Bedrijfseconoom Dirk-Jan de Bruijn (opgeleid aan zowel de RU Groningen als de VU Amsterdam) is al meer dan drie decennia actief met het effectueren van veranderopgaven in het publieke domein. Het is zijn passie om een bord spaghetti te transformeren in een bord asperges of in een schotel lasagne. En met die vlieguren heeft hij zich gespecialiseerd in het implementeren van netwerkleiderschap. Waarbij niet het instituut maar de maatschappelijke opgave centraal staat; gericht op het creëren van klantwaarde. Met een overheid die zich positioneert als een tussenheid – gericht op de combinatie van sturen en verbinden. In het afgelopen jaar heeft hij vanuit de top van Rijkswaterstaat de opdracht gekregen om de EU Truck Platooning Challenge te organiseren. Om zo mét elkaar (autoriteiten, industrie, kennisinstellingen, logistieke dienstverleners) stappen te zetten om het concept platooning te operationaliseren – gericht op het effectueren van een andere kijk op mobiliteit en logistiek.

PGM Open maakte een reeks portretten over programmamanagers en hun leiderschap. Zie hier het portret van Dirk-Jan de Bruijn.