Dr. Carl C. Rohde heeft in de loop van bijna twee decennia een topreputatie opgebouwd als internationale trendwatcher met inhoud en diepgang. Hij brengt mentaliteitsveranderingen in kaart voor onze samenleving als geheel en voor generaties en doelgroepen daarbinnen. Bedrijven als Microsoft, Unilever, Heineken, Wrangler, Adidas, BMW, het Rode Kruis en the International Council of Shopping Centres, maar ook communicatiebureaus en ministeries maken gebruik van zijn lezingen, brainstorms en diensten.

Op de universiteit van Utrecht verrichtte Rohde jarenlang academisch gedegen onderzoek naar de ‘soft spots’ van diverse generaties. Wat zijn de collectieve verlangens en ambities, de collectieve zorgen en interesses van bij voorbeeld:

* De Computer Generatie, virtueel behendig als geen andere generatie maar ook af en toe eenzaam in onze echtscheidingscultuur

* De huidige generatie jongeren, bovenmodaal gebekt als ze zijn alsmede verslaafd aan hun mobieltjes (‘a 24 hours support line by my friends’)

* De gestreste eind twintigers en dertigers met hun overvolle agenda’s en de uitdaging om op alle levensterreinen te ‘scoren’. (‘Werkende man. En werkende vrouw. Zoeken een rustgevend kind. Voor in de weekends.’)

* De Babyboomers die ooit het begrip ‘jong’ hebben uitgevonden en zich nu moeten verzoenen het de emancipatie van hun Grijze Kuif.

* De 55 plussers die, gemiddeld gesproken, aanmerkelijk meer geld te besteden hebben dan de andere generaties en die vooral gedreven worden door het verlangen om zo lang mogelijk door te kunnen gaan. (‘Ik wil jong sterven. Maar wel zo laat mogelijk.’)

Naast dit voortdurende onderzoek naar de ‘soft spots’ van generaties en doelgroepen doet Rohde onderzoek naar de mentaliteitstrends van onze samenleving en van de toekomst. Dat doet hij wereldwijd met honderden ‘cool hunters’, in alle leeftijdscategorie’n, dus ook veel 50+ers. In hun stad, van Amsterdam tot Sao Paulo, van Los Angeles tot Shanhai, maken deze cool hunters rapporten wat er allemaal ‘cool’ gevonden wordt. Cool betekent daarbij niet zo zeer: hip, pijnlijk hip. Cool betekent: aantrekkelijk en inspirerend met toekomstpotentieel binnen de eigen generatie.

Trends waar Rohde veel mee werkt:

* De metroseksualisering van de man (wereldwijd). Enerzijds nemen mannen meer en meer vrouwelijk waarden (zoals meer en beter communiceren) en vrouwelijk gedrag over (zoals consumeren en shoppen). Anderzijds willen ze juist daardoor af en toe een stoer cowboy of Jack Ass moment.

* De spagaat waarin veel vrouwen verkeren. Enerzijds hebben ze een indrukwekkende emancipatiebeweging uitgevoerd. Anderzijds willen zij zich ook sensueel en vrouwelijk blijven voelen en zelfs af en toe een Hello Kitty/Barbie moment hebben.

* De opkomst en groeibewegingen van de beleveniseconomie.

* Wat het betekent om in een stress samenleving te leven en hoe één verlangen binnen die stress samenleving alle andere verlangens lijkt te domineren: Help Mij Te Ontstressen. (‘Sleep is the new Sex’.)

Sinds kort is Rohde lector aan de nieuwe Fontys opleiding ‘Quality Life Style Studies’, waar met een keurgroep van (internationale) studenten de mentaliteitstrends in onze wereld worden vertaald in kwaliteitsconcepten in tal van branches, onder meer voor de voedingsbranche, de mode- , design- en appearances branche, de leisure & sports branche, de wonen & reis branche et cetera.