Bart de Graaff is o.a. hoofredecteur van Maandblad Zuid-Afrika