Aaron Hurst is Ashoka Fellow en een gelauwerd ondernemer. Hij geniet internationale bekendheid op terreinen als betekenis in het werk en maatschappelijke innovatie. Hij is CEO van Imperative en oprichter van Taproot Foundation, een organisatie die hij twaalf jaar leidde. Verhandelingen van en over hem zijn verschenen in The New York Times, The Wall Street Journal, Bloomberg TV en Fast Company, en hij is bestempeld als een ‘LinkedIn Influencer’.