Waarom liefde zo belangrijk is

Hoe de liefde voor je baby zijn hersenen vormt

Auteur:   Sue Gerhardt


Preview
Paperback, 14,5 x 21 cm, 320 pagina's, zwart-wit, Nederlands, ISBN: 9789055945849

 12,99
 22,99
Gratis verzending binnen NL vanaf €19,90. Vandaag voor 16.00 uur besteld, volgende werkdag in huis

Geactualiseerde editie

Dit boek verklaart waarom de liefde van ouders voor hun kind onmisbaar is voor de ontwikkeling van de hersenen vroeg in het leven, en wat de gevolgen zijn als die liefdevolle interactie ontbreekt. De stress die een kind dan ervaart, is van grote invloed op zijn toekomstige emotionele en fysieke gezondheid. Het afhankelijke kind moet zich aanpassen, en daardoor verandert zijn brein ook. Het kind raakt kwetsbaar voor allerlei moeilijkheden later in het leven, zoals depressie, antisociaal gedrag, verslavingen, anorexia of fysieke aandoeningen.

Psychotherapeute Sue Gerhardt laat overtuigend zien hoe belangrijk die eerste relaties in het leven van een baby zijn en hoe ons volwassen leven nog steeds beïnvloed wordt door onze jeugd. In dit boek geeft ze een levendig en toegankelijk overzicht van recente ontdekkingen op het gebied van neurowetenschap, ontwikkelingspsychologie en neurobiologie – ontdekkingen die van belang zijn voor ons allemaal. In deze herziene editie zijn de nieuwste wetenschappelijke inzichten opgenomen, plus een hoofdstuk over het groeiend bewustzijn van de rol die de zwangerschap speelt bij het toekomstige emotionele en fysieke welzijn van baby’s. Een waardevolle gids voor ouders en professionals.

Sue Gerhardt is een psychoanalytisch geschoolde psychotherapeute met een eigen praktijk. Ze was medeoprichter van het Oxford Parent Infant Project, een non-profit organisatie die psychotherapeutische hulp biedt aan ouders en kinderen. Haar boek is een bestseller in Engeland.

 

 Reacties

'Dit voor leken zeer begrijpelijk geschreven boek over gecompliceerde fysiologische processen zou basisliteratuur moeten zijn voor beginnende therapeuten en hulpverleners van volwassenen maar vooral ook van kinderen en hun ouders.... Voor beleidsfunctionarissen bij gemeenten, die de Centra voor Jeugd en Gezin vorm geven, zou het ook verplichte kost moeten zijn.'

Deviant, juni 2010

'Een echte aanrader, niet alleen voor ouders maar voor iedereen die geïnteresseerd is in de hersenen en menselijk gedrag in het algemeen! Dit boek is één van mijn beste aankopen ooit op het gebied van boeken! In het boek wordt op een heel begrijpelijke manier (ook voor de leek, zoals ik zelf) uitgelegd hoe het menselijk brein gevormd wordt in de eerste paar levensjaren en hoe groot de invloed van omgevingsfactoren en dan met name sociale prikkels op het zich ontwikkelende brein zijn. Baby's kunnen de biochemie van hun brein nog niet zelf reguleren (aldus de schrijfster die overigens psychotherapeute van beroep is), ze hebben een verzorger nodig die er constant is om ze te helpen om hun emoties te reguleren en de baby op die manier uiteindelijk te leren hoe hij/zij zelf met zijn/haar emoties om kan gaan. Het brein van de baby wordt op deze manier als het ware 'geprogrammeerd' de biochemie van de hersenen past zijn balans aan aan de externe (sociale) prikkels die het krijgt. De rode draad die door het boek loopt zijn de negatieve effecten die cortisol (stresshormoon) op het zich ontwikkelende brein hebben. Verder worden er in het boek een aantal specifieke psychologische/emotionele stoornissen beschreven die veroorzaakt kunnen worden door een slechte emotionele regulatie en welke omstandigheden hiervoor verantwoordelijk kunnen zijn. De laatste hoofdstukken gaan over hoe de schade die als baby is geleden toch nog enigzins "gerepareerd" zou kunnen worden. In het allerlaatste hoofdstuk denkt de schrijfster er over na hoe deze nieuwe kennis omtrent de ontwikkeling van de hersenen van baby's zijn weerslag zou kunnen vinden in de maatschappij en wat voor veranderingen er nodig zijn in de manier waarop men in de westerse cultuur omgaat met baby's en kleine kinderen. Kortom een echte aanrader voor iedereen die een baby of een klein kind heeft maar ook voor mensen die geïnteresseerd zijn in de werking en opbouw van de hersenen en menselijk gedrag in het algemeen. Bovendien is het boek erg interessant in maatschappelijk opzicht omdat er een link wordt gelegd tussen het maatschappelijk functioneren van individuen en de manier waarop deze als baby zijn verzorgd.'

'Dit boek is een "must" voor allen die met de geestelijke gezondheidszorg te maken hebben. Maar het is ook verhelderend voor allen die willen begrijpen hoe vele problemen binnen de geestelijke gezondheid hun oorsprong hebben binnen de eerste levensjaren en de manier waarop men met het kind omgaat. Sue Gerhardt gaat hierbij uit van de hechtingstheorie van Bowlby, maar ook van haar praktische ervaring met kinderen.'

'Echt een fantastisch boek! Een aanrader voor eenieder die met kinderen werkt alsook een eyeopener voor mensen die meer over hun eigen ontwikkeling willen leren. Zeer bijzonder!'

'Verplicht leesmateriaal voor mensen die met kinderen te maken hebben. Wat een top boek zeg, ik heb het in 1 dag uitgelezen! Wat mij verbaast is dat dit niet bekend is bij mensen die met kinderen werken of zelf ouders zijn. Het geeft veel gefundeerde informatie en argumenten gebaseerd uit jarenlang wetenschappelijke onderzoek! Echt een eyeopener, het is elke cent waard! Doe jezelf en je kinderen een plezier een lees aub dit boek. De titel van het boek kan een beetje simpel overkomen, maar de inhoud is echt een levensmust. Omdat het ook jouw blinde vlekken kan laten zien en uitleggen...Zo ontwikkel je compassie voor jezelf en daarmee de anderen'

Reacties op Bol.com

'Psychotherapeute Sue Gerhardt zag in haar praktijk een aantal verstoorde relaties tussen baby's en hun moeders. Omdat ze vermoedde dat er een relatie is tussen de invloed van vroege relaties op het latere psychologische functioneren van de mens begon ze een onderzoek naar de ontwikkeling van het brein van baby's en het verband met volwassenen met psychologische stoornissen. In Waarom liefde zo belangrijk is doet ze verslag van haar onderzoek, waarbij ze nieuwe inzichten uit zowel de neurowetenschap, de psychologie, de psychoanalyse als de biochemie gebruikt. Haar conclusie is dat gebrek aan inzicht of onvermogen van ouders om voor een baby te zorgen ertoe kan leiden dat het kind voor het leven beschadigd raakt, en op zijn beurt anderen zal beschadigen. Gebrek aan liefde als baby kan leiden tot stoornissen als anorexia, psychosomatische ziekten, verslavingen, antisociaal gedrag, persoonlijkheidsstoornissen en depressies. Gerhardt ontdekte tijdens haar onderzoek dat gedragskenmerken, ziekten en criminaliteit waarvan meestal gedacht wordt dat ze onvermijdelijk zijn omdat ze in de genen zouden zitten, juist wel vermijdbaar zijn.'

Psy

'Why love matters is een helder en goed geschreven boek. Eenieder die zich in deze interessante materie wil verdiepen, raden wij aan dit boek te lezen. Het kan een bijdrage leveren aan een maatschappelijke en politieke discussie waarin zaken als (beleid van) kinderopvang en het hanteren van flexibele werktijden centraal dienen te staan.'

De Psycholoog (november 2007)

Deze wetenschappelijk onderbouwde bestseller van de Britse psychotherapeute Sue Gerhardt gaat over het belang van de eerste levensjaren van de mens. In het eerste deel komen de babyhersenen aan bod en wordt benadrukt dat de groei van de hersenen sterk afhankelijk is van de sociale invloeden die de baby te verwerken krijgt. Ongunstige omstandigheden kunnen zelfs leiden tot aandoeningen. In deel twee worden verbanden gelegd tussen verschillende stoornissen en verslavingen in de volwassen jaren en de babytijd. In deel drie worden ouders geholpen om de schade zoveel mogelijk te beperken, zodat deze baby's kunnen opgroeien tot normale volwassenen.

JA!, magazine van en voor Jeugdartsen Nederland

'Why Love Matters is een zeer belangrijk boek. Verplicht leesvoer voor ouders, leraren en politici.'

Guardian Saturday Review (Boek van de week)

'In dit wetenschappelijk onderbouwde boek wordt het belang van de eerste levensjaren van de mens uitgewerkt. In het eerste deel wordt de werking van de babyhersenen uitgelegd en wordt benadrukt dat de groei van de hersenen sterk afhankelijk is van de sociale invloeden die de baby te verwerken krijgt. Ongunstige omstandigheden kunnen zelfs leiden tot aandoeningen. Deze worden in deel twee beschreven. Er worden dan verbanden gelegd tussen verschillende stoornissen in de volwassen jaren en de babytijd. In deel drie worden ouders geholpen om de schade, die mogelijk al aangebracht is, zoveel mogelijk te beperken, zodat deze baby's kunnen opgroeien tot normale volwassenen. Voorin het boek is er een inhoudsopgave te vinden, achterin een uitgebreide literatuurlijst. De schrijfster is een psychoanalytisch geschoolde psychotherapeute met een eigen praktijk.'

NBD Biblion recensie door M. Dahmen