Tussen politiek & publiek

Politieke prenten uit een opstandige tijd, 1880 - 1920

Auteurs:   Eveline Koolhaas-Grosfeld  |  Marij Leenders


Paperback, 22 x 28,5 cm, circa 128 pagina's, fullcolour, Nederlands,

Verwacht eind april 2019
Blijf op de hoogtePolitieke tekenaars vormen een schakel tussen politiek en publiek. Hun opiniërende inbreng maakt dat zij net als de schrijvende pers medebepalend zijn voor de manier waarop burgers de politiek ervaren en erover spreken. Zij geven, kortom, mede vorm aan het publieke debat.

In dit boek brengen de auteurs nooit eerder gepubliceerde politieke (spot)prenten uit de jaren 1880–1920 bijeen met de bedoeling onze kennis over de relatie tussen politiek en publiek in deze periode te verrijken. Het was een tijd van grote veranderingen in de Nederlandse politiek. Nieuwe groeperingen als de confessionelen en socialisten dienden zich aan, sloegen een bres in het liberale bolwerk en brachten tegelijkertijd het buitenparlementaire politieke debat op gang. Daaruit ontstond een klimaat waarin de politieke prentkunst goed kon gedijen.

Een bijzondere plaats nemen de prenten in van Pieter Josselin de Jong (1861–1906). Een ander hoogtepunt vormen de prenten, met name van Albert Hahn (1877–1918), die als wapen werden ingezet in de strijd voor ­algemeen mannen- en vrouwenkiesrecht.

Eveline Koolhaas-Grosfeld, kunsthistoricus, is werkzaam als zelfstandig onderzoeker en beeldredacteur. Ze schreef over de achttiende- en negentiende-eeuwse prentkunst in o.m. haar proefschrift De ontdekking van de Nederlander in boeken en prenten rond 1800 en het tijdschrift De ­Moderne Tijd.

Marij Leenders is universitair docent en onderzoeker bij politieke en religiegeschiedenis Radboud Universiteit Nijmegen. Recent publiceerde zij ­samen met Andreas Biefang (red.): Erich Salomon & het ideale Parlement. Fotograaf in Berlijn en Den Haag, 1928-1940.