Toekomst van werk

Een relatie van geven en nemen

Auteur:   Thomas Verhiel


Paperback, 14,5 x 21 cm, 120 pagina's, zwart-wit, Nederlands,

Verwacht november 2017
Blijf op de hoogteWerk verandert, nu en in de toekomst. Dit boek gaat niet over trends met betrekking tot automatisering en robotisering: die kennen we nu wel. Het gaat niet over wat er verandert, maar hoe je op veranderingen kunt anticiperen. Voor het verkrijgen en goed invullen van werk komt meer verantwoordelijkheid bij de werkende te liggen, en minder bij de werkgever en de overheid. Werkenden zullen meer zijn aangewezen op hun eigen zelfredzaamheid. De nieuwe werkrelatie wordt gekenmerkt door minder vaste banen, flexibilisering en zzp’ers, het onderscheid tussen laag- en hooggeschoold personeel. Door deze ontwikkeling stellen mensen zich onder meer de volgende vragen:

  • Hoe productief ben ik en tot wanneer?
  • Hoe geef ik verder invulling aan mijn leven?
  • Wie zit er op mijn werk of product te wachten?
  • Kan ik verschillende carrières naast elkaar hebben?
  • Hoe ga ik om met onzekerheid?
  • Hoe groot is mijn aanpassingsvermogen?

Dit boek behandelt eigenschappen van verschillende generaties werkenden en hoe deze passen bij de toekomst van werk. Het boek is geschreven voor leidinggevenden en HR-professionals en bevat interviewfragmenten met managers en HR-professionals.

Tags:  HRM