Hans van Teijlingen (1953) is senior trainer-adviseur bij Odyssee in Baarn. Hij is gespecialiseerd in het adviseren over medezeggenschap aan directies, personeelsfunctionarissen en medezeggenschapsporganen. Daarnaast verzorgt hij opleidingen in de sfeer van de medezeggenschap. Hier verbindt hij inhoudelijke thema’s als arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, fusie en reorganisaties met de rol van de medezeggenschap. Zijn projecten voert hij uit in zowel de publieke als industri’le sector.

Voorheen bekleedde hij een managementfunctie en was hij werkzaam in de milieu-educatie. Hij studeerde biologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht en volwasseneneducatie aan Hogeschool de Horst in Driebergen. Daarnaast volgde hij een postdoctorale opleiding management voor non-profitorganisaties, een opleiding train de trainer en de basisopleiding adviseur bij SIOO in Utrecht.