Vastgeroeste patronen doorbreken

Verandering in de publieke sector

Auteur:   Dirk-Jan de Bruijn


Hardcover met stofomslag, 21,8 x 15,3 cm, 165 pagina's, zwart-wit, Nederlands,

€ 19,95
Gratis verzending binnen NL vanaf €19,90. Vandaag voor 16.00 uur besteld, volgende werkdag in huis

Momenteel voltrekken zich drie fundamentele veranderingen die elkaar ook nog eens versterken: onze economie transformeert van ‘bezit’ naar ‘gebruik’, onze maatschappij van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’ en het publiek domein van ‘rule based’ naar ‘value based’.

Hoe komt het toch dat we bij het oplossen van vraagstukken steeds in dezelfde groef blijven hangen? Van meer en beter toezicht, meer controle, meer protocollen, meer regels. We doen steeds hetzelfde en verwachten andere resultaten. Het antwoord is simpel: we hebben onvoldoende oog voor ingesleten patronen en voor het probleem achter het probleem. Als je weet waar je straks wilt staan, kun je ook inzichtelijk maken welke patronen nú aangepakt moeten worden om daar straks te komen.

Een gedragsverandering gericht op ‘willen meedoen’ waarbij energie, inspiratie en toekomstbeelden een belangrijke rol spelen, is veel effectiever. Want dát werkt!

De auteur laat niet alleen zien hoe je door het stellen van de juiste vragen mechanismen in het systeem kunt herkennen, maar ook welke praktische interventies je kunt plegen om vastgeroeste patronen te kunnen doorbreken.

Bedrijfseconoom Dirk-Jan de Bruijn is al meer dan drie decennia actief met het transformeren en veranderen van organisaties. Momenteel is hij via Rijkswaterstaat actief als programmadirecteur EU Truck Platooning Challenge.

Lees hier een preview op Managementboek.nl. Een interview van Marion Smale van Changeinsite.nl met de auteur vindt u hier. En hier leest u een uitgebreide recensie van Jan Prins van PRiMAN.Reacties

Zorg ervoor dat de veranderingen in je eigen bedrijf of organisatie (binnen) gelijke tred houden met veranderingen in de wereld om ons heen (buiten). Wees dus alert op wat er buiten gaat gebeuren en reageer daarop met adequate maatregelen voor het bijsturen van je eigen toko om toekomstbestendig te blijven. Deze kernboodschap staat ook in dit lezenswaardige boek weer centraal. Volgens de auteur, bedrijfseconoom met ruime ervaring in verandertrajecten en publicist, vereisen de veranderingen in de wereld om ons heen een transformatie in denken en handelen, waarbij vastgeroeste patronen doorbroken moeten worden. Inleidend onderkent hij drie transformaties die thans spelen en beschrijft deze. Vervolgens werkt hij z'n kernboodschap uit in het uitgebreide hoofdstuk 'Van buiten naar binnen' om daarmee met name de bestuurders in de publieke sector – maar de boodschap geldt evenzeer voor private clubs – duidelijk te maken dat men in actie móet komen. Ter illustratie komen vervolgens vier veranderaars in het publieke domein met hun veranderverhaal. Actuele, toekomstgerichte boodschap.

NBD recensie van C.M. Manni

Dirk-Jan de Bruijn is sinds jaar en dag een van de best gelezen bloggers op iBestuur. ‘Vastgeroeste patronen doorbreken. Verandering in de publieke sector’ is de titel van zijn nieuwste boek en het is ook de rode draad in zijn columns waarmee hij de lezers van iBestuur - bestuurders, beslissers en beleidsmakers in de i-overheid - enthousiasmeert om binnen hun organisaties het voortouw te nemen met de noodzakelijke veranderingen. Noodzakelijk, want de samenleving verandert fundamenteel én in een adembenemend tempo. ‘We leven niet in een tijdperk van veranderingen, maar in een verandering van tijdperken’, aldus De Bruijn. Een cosmetische ingreep volstaat dan ook niet meer. Het digitale tijdperk brengt de deeleconomie en de participerende burger tot bij ons thuis. De overheid worstelt met robots en het internet of everything; met Uber en AirBnB en met zichzelf: meer van hetzelfde - toezicht, controle, protocollen en regels - werkt niet meer. De Bruijn geeft aan hoe de overheid er in de nieuwe werkelijkheid uitziet: niet de organisatie maar de informatievoorziening is de belangrijkste prioriteit; het maatschappelijke vraagstuk staat centraal en de overheid die publieke waarde wil creëren moet lean en mean kunnen switchen tussen top-down en bottom-up, tussen horizontaal en verticaal. Dat vraagt ook om een andere ambtenaar, één die zijn eigen verantwoordelijkheid durft en mag nemen. En om een bestuurder die de vastgeroeste patronen kan doorbreken. De Bruijn helpt zo die bestuurder op weg in een prima leesbaar boek met herkenbare praktijkvoorbeelden.

Peter Lievense, hoofdredacteur iBestuur magazine