Wereldwijd werkenDual careers en internationale uitzendingen

Peter Kranenburg
Mechteld Nije
Status:Verschenen
2002 - Onze prijs € 19,90

Wereldwijd werken bestellen
Wereldwijd werken toevoegen

Uitzending naar het buitenland is een belangrijk moment in de relatie tussen werkgever en werknemer. Beide partijen investeren in een uitzending. Er staat veel op het spel. Terwijl werkgevers steeds meer behoefte hebben aan medewerkers die internationaal inzetbaar zijn, zijn werknemers sinds het begin van de jaren negentig veelal minder mobiel geworden. De voornaamste oorzaak: De partner van de toekomstige expatriate heeft een eigen carrière en is niet van plan deze zomaar aan de wilgen te hangen. 'Wereldwijd werken' is voor beide betrokken partijen (enerzijds de werkgever, anderzijds de werknemer en partner) een handleiding waarmee gericht toegewerkt kan worden naar een succesvolle uitzending. Het boek is een handleiding vanuit ieders perspectief geschreven, maar met begrip voor elkaars belangen.

Internationale bedrijven en organisaties vinden in dit boek een informatiebron voor het ontwikkelen van een dual career beleid dat de mobiliteit, motivatie en uiteindelijk ook de binding van hun expatriates verhoogt. Partners van de uit te zenden medewerkers vinden in 'Wereldwijd werken' uitgebreide informatie, websites, praktijkervaringen en praktische suggesties. Dit in combinatie met een concreet plan van aanpak om in het buitenland de carrière voort te zetten. Ook voor mensen die zich zelfstandig oriënteren op een baan in het buitenland is 'Wereldwijd werken' nuttig: Het boek verkent de mogelijkheden op de arbeidsmarkt in diverse landen en regio' s.

Paperback | 160 pagina's | Kleur: Zwart/Wit | Taal: NL | Afmetingen: 16 x 22 cm | ISBN: 9789055942541

Inhoudsopgave:

De auteurs en dankwoord

Inleiding

Deel 1 - Dual careers en human resources management

1. Human resources management in de hedendaagse wereld
2. Trends en ontwikkelingen in expatriate management
3. Een dual-career beleid
4. Best practices van bedrijven

Deel 2 - Handleiding voor dual career partners

5. Beslissen over een buitenlandse uitzending
6. Plan van aanpak
7. De landen en regio's

Bijlagen
- Informatiebronnen
- Regelgeving werkvergunning voor buitenlandse partners van expatriates in Nederland
- Literatuuroverzicht

Share |

Lezersreacties:

Een zeer informatieve handleiding voor uitzending van werknemers naar het buitenland. Werkgevers hebben steeds meer behoefte aan medewerkers die internationaal inzetbaar zijn, terwijl werknemers minder mobiel worden. Voornaamste oorzaak is dat de partner van de toekomstige expatriate een eigen carriere heeft en niet van plan is deze zomaar op te geven. De handleiding bestaat uit twee delen. Het eerste deel bevat informatie voor bedrijven voor het ontwikkelen van een dual career-beleid dat de mobiliteit, motivatie en de binding van hun expatriates verhoogt. Het bevat onder andere best practices van Unilever, Shell, ABN-Amro en Philips. Het tweede deel bevat informatie, websites, suggesties en praktijkervaringen en een plan van aanpak voor partners van uit te zenden werknemers (of mensen die zich zelfstandig orienteren op een baan in het buitenland). Er wordt onder andere ingegaan op mogelijkheden in diverse landen en regio's. Bevat een lijst met informatiebronnen en een literatuurlijst.

(Biblion recensie, Drs. M.H. Langelaan)