De vijfde disciplineDe kunst en praktijk van de lerende organisatie

Peter Senge
Status:Verschenen
1992 - Onze prijs € 37,50

De vijfde discipline bestellen
De vijfde discipline toevoegen

De gangbare methode om complexe problemen op te lossen, is ze op te splitsen in een aantal deelproblemen. Hierdoor zijn ze weliswaar beter te behappen, maar raakt tevens de verbondenheid met het grotere geheel verloren. Die prijs is te hoog voor organisaties die in een steeds complexer wordende omgeving opereren, omdat de kans op verkeerde beslissingen te groot wordt. Systeemdenken biedt hiervoor een oplossing en stelt ons in staat de grote patronen weer te herkennen en effectiever te veranderen. Systeemdenken wordt dan ook aangeduid als de vijfde - en belangrijkste - discipline van lerende organisaties. De essentie van systeemdenken valt uiteen in twee aspecten: het zien van onderlinge verbanden in plaats van een lineaire opeenvolging van oorzaak en gevolg, en het zien van processen van verandering in plaats van momentopnames. Het concept van terugkoppeling staat daarbij centraal en laat zien hoe acties elkaar kunnen versterken of dempen. Vanuit het systeemdenken geldt dat iedere actie zowel een oorzaak als gevolg is van andere acties. De implicatie hiervan is dat iedereen verantwoordelijk is voor de problemen die binnen een systeem (bijvoorbeeld een organisatie) ontstaan. Een andere implicatie is dat omvangrijke acties door demping soms weinig effect sorteren, maar dat kleine acties door versterking ook enorm invloedrijk kunnen zijn. Daar komt nog bij dat het vaak enige tijd duurt voordat het effect van acties zichtbaar wordt als gevolg van vertragingen. Een nadere analyse van het gedrag van systemen leidt tot de ontdekking dat bepaalde patronen steeds terugkeren. Deze 'Archetypen' stellen ons in staat om problemen beter te herkennen en effectiever aan te pakken en aldus lerende organisaties te bouwen.

Gebonden met stofwikkel | 399 pagina's | Kleur: Zwart/Wit | Taal: NL | Afmetingen: | ISBN: 9789071542541

Inhoudsopgave:

Deel 1 - Hoe onze daden onze werkelijkheid creëren en hoe ze die kunnen veranderen

1. Geef me een hefboom die lang genoeg is en ik kan met een hand de hele wereld in beweging brengen
2. Heeft uw organisatie leerstoornissen?
3. Gevangenen van het systeem, of gevangenen van ons eigen denken?

Deel 2 - De vijfde discipline: de hoeksteen van de lerende organisatie

4. De wetten van de vijfde discipline
5. Een geestesverandering
6. De sjablonen der natuur: de patronen die gebeurtenissen bepalen
 

7. Het principe van de hefboomwerking
8. De kunst om de bomen en het bos te zien

Deel 3 - De kerndisciplines: de opbouw van de lerende organisatie

9. Persoonlijk meesterschap
10. Mentale modellen
11. Een gemeenschappelijke visie
12. Teamleren

Deel 4 - Prototypen

13. Openheid
14. Plaatselijkheid
15. De tijd van een manager
16. Werk en gezin met elkaar verzoenen
17. Microwerelden: de technologie van de lerende organisatie
18. Het nieuwe werk van de leider

Deel 5 Coda

19. Een zesde discipline
20. Een nieuwe manier van denken
21. Het ondeelbare geheel
 

 

Share |