Projectmatig creeren 2.0Geheel herziene editie

Ernst Harting
Jo Bos
Status:Verschenen
2006 - Onze prijs € 42,50

Projectmatig creeren 2.0 bestellen
Projectmatig creeren 2.0 toevoegen

Projectmatig creëren biedt een wezenlijk andere, vernieuwende kijk op projectmanagement. Voor succesvolle projecten is immers méér nodig dan strakke sturing, goede planning en stringente budgetbewaking. De sleutel tot projectsucces ligt in het genereren en aanspreken van energie, commitment en creativiteit, waardoor juist met minder coördinatie, meer complexe projecten kunnen worden gerealiseerd. Daarom begint projectmatig creëren bij het commitment en de inspiratie van mensen, die vervolgens samen een passende structuur ontwikkelen, in plaats van de structuur als uitgangspunt te nemen waarnaar de mensen zich maar hebben te voegen. Projectmatig creëren is meer dan een verzameling projectmanagementtechnieken. Het is een andere visie op werk en op het werken in projecten. Met deze volledig herziene en uitgebreide uitgave van Projectmatig creëren willen we opnieuw een hartstochtelijk pleidooi houden voor het inzetten van passie, commitment, persoonlijk leiderschap, beleving, en creativiteit in projecten. Natuurlijk moet dat worden ingebed in een gedegen projectmanage-mentaanpak, waarvoor in dit boek dan ook talloze waardevolle, direct-toepasbare instrumenten worden aangedragen.

Gebonden met stofwikkel | 492 pagina's | Kleur: Zwart/Wit | Taal: NL | Afmetingen: 17 x 25 cm | ISBN: 9789055943999

Inhoudsopgave:

1. De essentie van projectmatig creëren Korset of ruggengraat?
2. Committent en creëren. Van 'willen' naar 'kiezen'
3. Het projectcontract. Een zakelijke én psychologische overeenkomst tussen projectteam en opdrachtgever
4. De projectdefinitie. Een scherp beeld van wat te doen staat
5. Projectbrief en collectieve intake. Van opdrachten naar afspraken
6. De projectstructuur. Structureren, flexibel blijven en energie kanaliseren7. Projectbeheersing. De kunst van het spelen met de Bermuda-driehoek8. Projectplanning. Haalbare plannen maken
9. Geld. De verschillende manieren waarop geld in een project kan rollen
10. Kwaliteit. Echte kwaliteit is verankerd in mensen
11. De projectorganisatie. De organisatiestructuur als maatpak
12. Informatie. Het stoffigste beheersaspect?
13. Communicatie. Van ondersteuning naar kritische succesfactor
14. Krachten en belangen in en om projecten. Risicoanalyse van de 'wij-kant' van het project
15. De projectleider. De spil in het spel
16. Het projectteam. Over teamvorming frameontwikkeling en creërende teams
17. De opdrachtgever. Een onderschatte rol in projecten
18. Persoonlijk leiderschap. Over zelfkennis en visie
19. Project- en moederorganisatie. Een natuurlijk spanningsveld met kansen en risico's
20. De organisatiecultuur. Van apen, bananen, cultuuranalyses en cultuurkwadraten
21. Risicomanagement. Bedreigingen omzetten in kansen
22. Creativiteit in een project. Een probleem wordt niet opgelost met dezelfde manier van denken die het heeft veroorzaakt
23. Weerstanden, conflicten en tegenslagen. Het voorkomen van machteloosheid en slachtoffergedrag
24. De projectstart-up. Stevig fundament voor een succesvol project
25. Projectafsluiting, nazorg en ervan leren. De puntjes op de 'i'
26. Projectmatig creëren en organisatieontwikkeling. Een veranderprogramma met een maatwerkaanpak
 

 

Share |

Lezersreacties:

In het boek richten Bos en Harting zich op aspecten van projectmanagement. De definitie van een project luidt 'een tijdelijke werkorganisatie met het doel een concreet resultaat te bereiken'. Omdat een project knellend kan zijn, zoeken de auteurs naar nieuwe wegen, onder andere via wegen als energie, inspiratie, scheppend vermogen en plezier. Aspecten worden behandeld als: structuur, projectbeheersing, organisatie, communicatie, opdrachtgever, cultuur en risico's. Het resultaat is een overzichtelijk en uitgebreid werk waarin projectmanagement goed uit de verf komt. Of de auteurs ook geslaagd zijn in hun opzet projecten via nieuwe wegen te creeren, is niet eenvoudig vast te stellen. In elk geval zien de schrijvers kans om de werkprocessen met meer aandacht voor de medewerkers en de opdrachtgever (de menselijke kant dus) uit te voeren. Het boek is toegankelijk geschreven maar wel gericht op de doelgroep van projectmanagers. Voor beginners op dit terrein is dit werk niet gemakkelijk. Aan deze herziene editie is een nieuw hoofdstuk over persoonlijk leiderschap toegevoegd; volgens de auteurs verouderde passages zijn geschrapt en nieuwe instrumenten zijn daarvoor in de plaats gekomen.

(Biblion recensie, R.J. Blom)